Nhật

500ml / 13%

Rượu mơ vảy vàng Kikkoman

Giá: 330,000
700ml / 43%

Hibiki Master Select Limited

Giá: 7,000,000
700ml / 43%

Hibiki Blossom 2023

Giá: 4,900,000
700ml / 43%

Suntory Whisky Toki

Giá: 1,000,000
700ml / 51.2%

Rượu Whisky Fuji – Sanroku 50 Độ

Giá: 1,400,000
700ml / 43%

The Chita Whisky Nhật

Giá: 1,050,000
700ml / 43%

Rượu Suntory Old Whisky

Giá: 580,000