Thụy Điển

750ml / 40%

Rượu Vodka Absolut Vanila

Giá: 450,000
750ml / 40%

RƯỢU VODKA ABSOLUT

Giá: 380,000
750ml / 40%

RƯỢU VODKA ABSOLUT MANDRIN (CAM)

Giá: 470,000
750ml / 40%

RƯỢU VODKA ABSOLUT PEARS

Giá: 470,000