LIQUEUR / TEQUILA / RUM

700ml / 40%

Rượu D.O.M Benedictine

Giá: 700,000
700ml / 40%

Grand Marnier Cognac Liqueur

Giá: 600,000
700ml / 20%

Rượu Frangelico

Giá: 600,000
700ml /

Bols Peach (Đào)

Giá: 360,000
700ml /

Bols Amaretto

Giá: 360,000
750ml / 40%

Rượu Tequila Patron Reposado

Giá: Liên hệ
700ml / 40%

Patron Silver Tequila

Giá: 1,650,000
700ml / 35%

Rượu Patron XO Cafe

Giá: Liên hệ
700ml / 40%

1800 Reposado Tequila

Giá: 1,200,000