Speyside

700ml / 57,8%

Rượu Whisky Glenallachie 10 năm

Giá: 1,850,000
700ml / 40%

Rượu Singleton of Dufftown 18 năm

Giá: 2,050,000
700ml / 40%

Rượu Singleton of Dufftown 15 năm

Giá: 1,300,000
700ml / 43%

Rượu Glenfiddich Winter Storm

Giá: Liên hệ
700ml / 40%

Glenfiddich Vintage Cask

Giá: 2,800,000
700ml / 43%

Rượu Glenfiddich IPA

Giá: 1,650,000
700ml / 46,6%

Rượu Glenfiddich Project XX

Giá: 2,100,000
1000ml / 40%

Glenfiddich Cask Collection 1L

Giá: 1,700,000
1000ml / 40%

Rượu Glenfiddich Select Cask 1L

Giá: 1,300,000