Whisky Mỹ

1000ml / 40%

Jim Beam 1 lít

Giá: 390,000
700ml / 40%

Rượu Wild Turkey 81

Giá: 650,000
700ml / 35%

Rượu Jim Beam Honey

Giá: 500,000
700ml / 43%

Jim Beam Double Oak

Giá: 390,000
1000ml / 51.2%

Rượu Wild Turkey 101 chai 1 lít

Giá: 850,000
700ml / 40%

Rượu Jim Beam

Giá: 340,000
700ml / 40%

Rượu Jack Daniel's No 27 Gold

Giá: Liên hệ
700ml / 40%

Rượu Jack Daniel's Single Barrel

Giá: 1,800,000