Ý


Ý

750ml / 15.5%

Rượu Vang Ý 816 PRIMITIVO

KM: 1,000,000
Giá: 1,250,000
750ml / 15%

Rượu vang Old World Cuvee 99

Giá: 1,500,000
750ml / 18.5%

Rượu vang Trininy Primitivo Di Manduria

KM: 2,900,000
Giá: 3,650,000
750ml / 15%

Rượu Vang Ludi Velenosi

Giá: 1,300,000
750ml / 15%

Rượu vang Ý Roggio Velenosi

Giá: 1,300,000
750ml / 15%

Rượu vang Schola Sarmenti Cubardi

Giá: 1,300,000