Puerto Rico


Puerto Rico

750ml / 40%

Rượu Rum Bacardi Carta Oro Gold

Giá: 390,000
750ml / 40%

Rượu Bacardi Trắng

Giá: 350,000