Thụy Điển


Thụy Điển

750ml / 40%

RƯỢU VODKA ABSOLUT

Giá: 390,000
750ml / 40%

RƯỢU VODKA ABSOLUT MANDRIN (CAM)

Giá: 370,000
750ml / 40%

RƯỢU VODKA ABSOLUT PEARS

Giá: 370,000