Puglia


Puglia

3000ml / 14%

Rượu Vang Ý Angelo bịch 3 lít

Giá: 550,000
750ml / 14.5%

Rượu Vang Ý NACA 99 Primitivo Salento

Giá: 1,450,000
750ml / 14.5%

Rượu Vang H Negroamaro Feudi Salentini

KM: 790,000
Giá: 850,000
750ml / 14%

Vang Ý IL BACCA Primitivo Di Manduria

Giá: 1,480,000
750ml / 14.5%

Rượu vang Uno 1 Primitivo Riserva

Giá: 680,000
750ml / 13.5%

Rượu vang Talo Negroamaro

Giá: 425,000
750ml / 14.5%

Rượu vang F Negroamaro

Giá: 900,000
750ml / 14.5%

Rượu vang M Merlot Salento

Giá: 810,000
750ml / 14.5%

Rượu Vang M Malvasia Nera

Giá: 790,000