Talisker

700ml / 45,8%

Rượu Talisker Storm

Giá: 1,350,000
700ml / 45,8%

Talisker 10 năm

Giá: 1,250,000
700ml / 45,8%

Talisker Port Ruighe

Giá: 1,450,000
1000ml / 45,8%

Talisker Dark Storm 1 Lít

Giá: 1,750,000
700ml /

Rượu Talisker 18 năm

Giá: Liên hệ